Holkapható.hu

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

   
  1. Jelen „holkaphato.hu” weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) a MEDIOWORKS Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 19. fszt. lház. B.; cégjegyzékszám: 01-09-278399; adószám: 14966817-2-42; továbbiakban: „Szolgáltató”) A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató nyújtja.
  2. Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a honlapon nem regisztrálnak, szolgáltatást nem vesznek igénybe. A szolgáltatások jelentős része kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.
  3. Jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya kizárólag a Weboldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek kereskedelmi tevékenységéhez, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet. A Feltételek módosításának jogát az Szolgáltató fenntartja.
  4. A Weboldal egy árösszehasonlító portál, amelyen a felhasználók az egyes webáruházak termékeinek és szolgáltatásainak árait hasonlíthatják össze. A Weboldalon kizárólag a Szolgáltató partnereinek (továbbiakban: „Partner”) webáruházai, és azok termékei jelennek meg. A Felhasználó az egyes Partnerek ajánlatai között kereshet, összehasonlítást végezhet. A Weboldal alapszolgáltatásai a Felhasználók számára ingyenesek.
  5. A Szolgáltató a Felhasználók és a Partnerek tevékenységéért, a Felhasználók és a Partnerek által közzétett tartalomért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató webáruházat nem üzemeltet, kereskedelmi tevékenységet nem folytat, így a Weboldalon közzétett ajánlatok minden esetben a Partnerek ajánlatai. Mindezek alapján:
   - A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az adott termék a Partnernél a közzétett áron és feltételek mellett rendelkezésre áll;
   - A Szolgáltató nem vállal felelőséget azért, hogy a Partner a kereskedelmi tevékenysége során jogszerűen, a fogyasztók jogait tiszteletben tartva jár el;
   - A Szolgáltató a kiválasztott termékek rendelkezésre állásáért, azok felhasználhatóságáért semmilyen felelősséget, szavatosságot, jótállást, vagy garanciát nem vállal.
  6. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
  7. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
   - Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
   - Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
   - Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
   - Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
   - Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
  A felhasználó a Weboldalon közzétett információkat nem ruházhatja át ellenérték fejében, azokkal nem kereskedhet.
  9. A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a Szolgáltatót segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
   - megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
   - emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
   - elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
   - figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
  A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
  Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.


  2016 március 20.